More Website Templates @ TemplateMonster.com. September 24, 2012!

Arhitekturno projektiranje

 • Arhitektura
 • Urbanizem in prostorsko načrtovanje
 • Interjer in notranja oprema
 • 3D vizualizacije

 

Ostalo

 • Gradbene konstrukcije
 • Elektro instalacije
 • Strojne instalacije
 • Požarna varnost projektiranje (Študija požarne varnosti, ...)
 • Razni elaborati (gradbena fizika, URE, akustika, ...)
 • Geodetski Načrt
 • Krajinska arhitektura

 

Pri projektiranju Vam nudimo:

 • Projektno dokumentacijo za nezahtevne in manj zahtevne objekte
 • Projektno dokumentacijo za zahtevne objekte

 

Ponujene projektne faze (tudi posamezne)

 • Pridobitev lokacijske informacije
 • Idejna zasnova (IDZ)
 • Idejni projekt (IDP)
 • Celoten urbanistični del projekta za prodobitev gradbenega dovoljenja (geodetski posnetek, projektni pogoji, grafični del v skladu z zakonom, ...)
 • Projekt za pridobitev gardbenega dovoljenja (PGD)
 • Projekt da Izvedbo (PZI)
 • Projekt izvedenih del (PID)

 

Vodenje projektov

 • Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij
 • Vodenje upravnih postopkov (Izdelava vodilne mape, ...)
 • Projektno in tehnično svetovanje

 

Vodenje gradnje

 • Vodenje gradnje
 • Nadzor gradnje